EduPills Gratuïta
També disponible en iOS
7,5
1 Avaluació
-- Experiències

Descripció de l'app

EduPills es una app de micro autoformación del profesorado dirigida a adquirir y/o desarrollar habilidades, destrezas y competencias digitales docentes de una forma sencilla y rápida.Las píldoras educativas EduPills versan sobre diferentes temas educativos de interés y están categorizadas según...

Veure característiques educatives de l'app

Captures de pantalla

1 Avaluació

Ramon Pavia
7,5
El microlearning representa una nova manera d'entendre la formació de docents
Ramon Pavia, 28-04-2017, v1.2.9

Edupills és un projecte de la INTEF per oferir a docents, de forma totalment gratuïta, píndoles de formació en l'àmbit de les competències digitals. Sens dub...

0
0

-- Experiències a classe

No hi ha experiències disponibles.

Valoració per factors

Descarrega l'app

Versió gratuïta