1 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Gamesonomy és una eina bàsica de disseny i creació de videojocs. Sense coneixements de programació podem dissenyar videojocs creats per escenes amb actors que segueixen unes regles. La lògica de les regles queda representada gràficament per un diagrama de flux. Al crear una condició, el gràfic genera dos possibles sortides, condició certa o falsa.

Versió de l'app

Avaluació feta el 23-01-2017 sobre la versió 0.3.9 de l'app
Punts Forts
  1. Els alumnes aprenen a programar i resolen problemes de forma ordenada des del primer moment.
  2. Els alumnes treballen la creativitat creant videojocs senzills.
  3. El videojoc passa a convertir-se en una eina més per l’educació.
Punts Febles
  1. La preparació dels continguts requereix molt temps.

1 Experiència a classe

Objectius
  • Resoldre problemes aprenent a programar. Programar videojocs obliga a pensar com resoldre tot tipus de problemes (com moure personatges, com seguir una seqüència lògica, com aplicar lleis físiques, etc).
  • Variar la percepció de l’alumnat sobre el videojoc, que passa a convertir-se en una eina potencial per l’educació. L’alumne passa de consumidor digital a creador digital.
  • Treballar la creativitat dels alumnes. Un videojoc explica una història més o menys complexa amb un personatge principal que persegueix un objectiu clarament definit (triomfar), seguint una estructura dramàtica. Treballar la creativitat implica desenvolupar la intel·ligència.
  • Utilitzar eines o plataformes que permetin dissenyar jocs des del moment zero, sense coneixements previs en programació, avançant per projectes amb dificultat progressiva.
  • Conèixer els orígens dels videojocs, valorant-los com a producte cultural o de canvi social i com a professió de futur.
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta