Universe Total Experience

febrer de 2018 Escola Els Estanys
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Consisteix a afavorir la comprensió, la integració de coneixements i la inclusió de tot l'alumnat mitjançant l'enriquiment de les experiències d'aprenentatge utilitzant, entre altres eines, la realitat virtual. S'emmarca dins la unitat didàctica de Medi Natural "L'univers" seguint la metodologia AICLE en llengua anglesa. Es treballa de manera col·laborativa dins un espai d'estacions de treball on intervenen quatre mestres per a quaranta alumnes en un model de docència compartida (co-teaching). Cada mestre té un rol diferent dins l'aula: "language teacher", "content teacher", "ICT teacher" and "assistant teacher". Utilitzem els entorns virtuals com a eina d'immersió en l'objecte d'estudi i com una nova forma d'interacció que permet als alumnes, no només ser espectadors passius, sinó poder accedir a l'aprenentatge a través d'una experiència multisensorial (moviment, oïda i vista).

Objectius

 • Ubicar-se en l'espai i en el temps i conèixer la teoria que explica l'origen de l'univers i la línia de temps a partir del Big Bang.
 • Entendre l’estructura i els moviments del sistema solar i descriure les característiques principals dels planetes que el formen.
 • Millorar la comprensió i l'ús de la llengua anglesa.
 • Saber utilitzar eines d'enregistrament i edició de vídeo.
 • Conèixer la realitat virtual com a eina d'aprenentatge multisensorial.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Sessió 1: What’s out there? Presentació del tema i proposta del producte final. En aquesta sessió introduïm el tema als alumnes a partir de la pregunta: What’s out there? Explorem el que els estudiants ja saben sobre l'univers. L'objectiu és activar o recuperar coneixements previs. També podem tenir en compte diferents contextos que permeten als estudiants explorar algunes hipòtesis sobre el tipus d'esdeveniments que succeeixen a l'espai exterior. A més, expliquem als alumnes que com a producte final hauran de gravar un vídeo de màxim 3 min explicant els aspectes més rellevants sobre un dels planetes del nostre sistema solar, o bé el Sol o la Lluna.
 2. Sessió 2: L'origen de l'univers. Espai i temps. Simulació. ChronoZoom tool. En aquesta sessió utilitzem l'eina ChronoZoom dissenyada per la Universitat de Califòrnia a Berkeley. ChronoZoom és una línia de temps interactiva que ajudarà els estudiants a ubicar-se en l'espai i el temps, i a buscar respostes a la difícil pregunta de saber on som. Per introduir el que és un eix cronològic, presentem als alumnes un exemple senzill on el punt de partida espacial i temporal serà la mateixa classe.
 3. Sessió 3: El nostre sistema solar. El tel·luri: representació dels moviments dels planetes i els satèl·lits. La sessió es basa en la vivència, la manipulació i representació dels moviments dels cossos celestes i de les seves posicions relatives. El tel·luri és una maqueta del Sistema Sol-Terra-Lluna en la qual es poden mostrar diversos fenòmens com són: els moviments de la Terra, la Lluna i el Sol; l'origen dels conceptes de temps que fem servir habitualment com el dia i la nit, els mesos, les estacions i l'any; la inclinació de l'eix de la Terra; les fases de la Lluna o per què veiem sempre la mateixa cara; els eclipsis de Sol i de Lluna, etc.
 4. Sessions 4 i 5: Treball en grup. Estacions de treball. Visita al teu planeta amb Realitat Virtual. El treball estarà organitzat en estacions de treball. Els alumnes poden visitar les diferents estacions en el moment que ho necessitin. Aquestes estacions són:
 5. Estació de llengua. Per treballar els dubtes d’estructura, el vocabulari i la pronunciació.
 6. Estació de contingut. Per aclarir possibles dubtes sobre la descripció dels planetes, les unitats de mesura de distància i temps o els moviments planetaris.
 7. Estació creativa/TIC. Disposen dels materials necessaris per crear cartells, maquetes, o decorats, físics o digitals, per a la realització del vídeo.
 8. Estació de realitat virtual. En aquest espai els alumnes exploren amb realitat virtual el sistema solar i el cos celeste en el qual han d'aprofundir. En disposar d'una estació de realitat virtual, prioritzem sempre als alumnes amb més dificultat d'accés als continguts.
 9. Sessions 6 i 7. Enregistrament i edició dels vídeos. Cada grup d'alumnes utilitzarà una tauleta i tot allò que consideri necessari per realitzar el seu producte final.
 10. Sessió 8: Presentació i publicació dels vídeos. Avaluació formativa i coavaluació. Cada grup presenta el seu vídeo a la resta de la classe. Tots els productes finals estaran penjats a la pàgina web de l’escola.

Autors

Marta Corominas Arxer

Marta Corominas Arxer

Area TAC del Departament d'Ensenyament
Lluís Planas Munsó

Lluís Planas Munsó

Area TAC del Departament d'Ensenyament

Tecnologies Emprades

Android,Music Maker Jam for Android

Paraules Clau

VR
realitat virtual
Medi Natural
APP
Android
English
AICLE
Univers

Observacions

Aquesta proposta forma part del projecte del centre per introduir la realitat virtual com a eina per augmentar i millorar les visualitzacions que tenen els alumnes d’informació complexa. Per exemple, la capacitat d’interactuar, moure, rotar, modificar i crear en tres dimensions i en temps real, pot fer que sigui més fàcil entendre conceptes abstractes. Considerem que els beneficis d’utilitzar realitat virtual són: (1) Millora de la comprensió. Fem continguts de ciència en una llengua estrangera, per tant, la comprensió total dels conceptes és més difícil. A més els temes no permeten l’experimentació directa real i per tant les imatges que poden fer-se els nen són pobres. En aquest sentit la realitat virtual ens aporta una eina poderosa per superar aquestes limitacions. (2) Aporta visualitzacions perdurables. Al ser una experiència impactant, genera records i visualitzacions més perdurables. Hi ha una implicació emocional amb el contingut que afavoreix l’acceptació de continguts més abstractes. (3) Genera atenció i cooperació. La utilització d’experiències immersives augmenta el temps d’atenció de l’alumnat així com les interaccions entre ells per compartir l’experiència. (4) Millora l’atenció individualitzada. És una eina adequada per fer inclusió en el marc de les necessitats educatives de cada alumne. (5) Trenquem les diferències d’accés a l’última tecnologia per raons socio-econòmiques. Posem a l’abast dels alumnes eines molt costoses i inabastables en el nostre entorn educatiu. A més de les activitats d’aquesta proposta per treballar l’univers, tenim previstes les del cos humà, el canvi climàtic i els animals, així com una eina de dibuix en 3D.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari