Joc i entreteniment per aprendre potències

abril de 2018
0 Comentaris
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Explicar als alumnes de 1r de l'ESO les propietats de les potències perquè sàpiguen com operar amb elles. Un cop exposat el temari es realitzen diverses qüestions donant a triar la resposta correcta d'entre 4 opcions. Els estudiants responen les preguntes i reben punts per les correctes. Les respostes només apareixeran quan les qüestions són respostes per tots els alumnes o quan el temps límit s’ha acabat.

Objectius

 • Adquirir hàbits de treball en grup treballant amb les TIC, fomentant l'apropament a les noves tecnologies.
 • Els professors rebem una retroalimentació dels estudiants i podem saber en quins aspectes la classe necessita canvis per millorar el rendiment.
 • Crear en l'alumne un interès especial perquè sigui ell mateix qui busqui més en la xarxa sobre aquesta matèria i amb això aprengui a aprendre.
 • Elaborar estratègies d'acció a mesura que els alumnes van adquirint els coneixements i realitzen els tests i posar l'accent en aquells aspectes que es vegin més fluixos o que han quedat menys clars.
 • Fomentar la motivació dels alumnes amb el seu propi aprenentatge i complementar l'ensenyament de conceptes amb sistemes participatius.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Cada alumne es connectarà des del seu mòbil, ordinador o Tablet a l'app.
 2. Introduiran el Game PIN donat pel professor. En aquest cas, per l'activitat que hem creat
 3. Cada estudiant posarà un usuari amb el qual s'identificaran per entrar en el joc.
 4. Quan estiguin tots connectats, es procedirà a començar el test.
 5. Els alumnes hauran d'assenyalar la resposta correcta. No es donarà el resultat fins que no hagin respost tots.
 6. En aquest apartat, es faran 10 preguntes que els alumnes hauran de saber respondre. Cada qüestió té un temps límit de resposta de 20 segons.
 7. Una vegada respostes totes les qüestions, apareixerà un rànquing de les persones que més encerts hagin tingut.

Observacions

D'aquesta manera, entendran millor el temari que se'ls està donant, controlaran el temps de resposta de les preguntes i sabran immediatament quins són els punts febles de cada un

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari