Fotem el camp

octubre de 2016 Escola Nostra Llar
0 Comentaris
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Projecte gamificat que té com a objectiu que els alumnes es posin a la pell dels refugiats. És un projecte interdisciplinar on la tecnologia hi juga un paper molt rellevant. Al llarg de les diferents etapes els alumnes han de fer servir el Mobile History Maps per georeferenciar diferents ciutats.

Objectius

 • Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar, tant per buscar, recollir i processar informació com per escriure textos vinculats a les diferents àrees del currículum.
 • Utilitzar la comunicació audiovisual i les TIC per a la cerca d’informació i conèixer els codis del llenguatge audiovisual per elaborar produccions, tant de forma autònoma com en combinació amb altres mitjans i materials.
 • Utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suport per observar i analitzar l’entorn.
 • Interpretar la informació, elaborar preguntes, recollir, organitzar i representar les dades per respondre-les, utilitzant els mètodes estadístics apropiats, així com comprendre i aplicar els conceptes bàsics d’atzar.
 • Valorar i gaudir de la interacció en el grup i el cooperativisme, tot participant conjuntament en la planificació de les activitats i de la producció per crear un sentit de comunitat, desenvolupant una relació de confiança en la dinàmica de les activitats i compartint amb els companys i les companyes idees, valoracions i projectes.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Motivació inicial. Visualització d'imatges relacionades amb conceptes clau que ens interessen treballa: Europa, bandera europea, murs de separació entre refugiats, manifestacions pro acollida, diners... Els alumnes prenen notes de les idees i percepcions que els venen al cap. Posteriorment se'ls planteja una situació imaginària on han de fugir d'Europa i convertir-se en refugiats. A partir d'aquí, per grups de treball, inicien dues rutes diferents que aniran descobrint pas a pas, i després de completar diferents tasques.
 2. Trajecte. Aquest projecte es planteja basat en la gamificació, l'ús de dinàmiques de joc en un entorn no lúdic. Cada grup ha d'avançar en la seva ruta resolent reptes, cercant informació, georeferenciant.
 3. Canva. Creació de pòster denuncia de la situació dels refugiats a través del programa Canva.
 4. Mobile History Maps. Utilització d'aquesta aplicació per tal de georeferenciar els diferents punts de la seva ruta. En cada georeferencia se'ls demana afegir informació com ara vídeos, links a pàgines web, així com informació bàsica del punt.
 5. Visual thinking i Twitter. A partir de tweets reals, en anglès, d'una nena siriana (Bana Alabbed) els alumnes creen Visual Thinking recollint les seves sensacions.
 6. Valors a l'aula. Rebem la visita de la Comissió Catalana d'ajuda al refugiat i d'un immigrant que ens expliquen com es viu en primera persona la crisis del refugiats actual. Posteriorment es fa una assemblea d'aula.
 7. Llengua i Matemàtiques. A través del projecte es treballa l'estructura d'una carta formal i s'envia a diferents dirigents polítics una carta demanant un canvi de política en la gestió de la crisi de refugiats. Les cartes s'envien per correu postal. En aquests moments hem rebut resposta de: Mariano Rajoy, Carles Puigdemont, Josep Maria Terricabras, Jean-Claude Júnker i Ramon Tremosa. Pel que fa a les matemàtiques es treballen conceptes com control de despesa, pressupost, canvi de divisa. I conceptes geomètrics com àrea i perímetre. Sempre plantejats com a repte dins la gamificació del projecte i contextualitzats en la temàtica del viatge que realitzen els alumnes.
 8. Bullet Journal. Creació individual d'aquesta agenda diari per tal de fer un seguiment del projecte. Ens permet registrar el dia a dia, panificar les sessions i objectius de cada grup a nivell individual i alhora afegir-hi sentiments i emocions. El Bullet Journal es va "costruïnt" a mesura que avança el projecte.
 9. Rúbriques. L'ús de rúbriques ens permet fer protagonistes als alumnes de la seva pròpia avaluació. Les rúbriques són creades pels alumnes mateixos i posteriorment posades en comú per tal de crear una única rúbrica per tota l'aula.
 10. Presentació a les famílies. Exposició oral a les famílies dels alumnes, on expliquen el projecte i les reflexions que n'han extret.

Autors

Javier Barba

Javier Barba

Escola Nostra Llar
Julio Salom Iglesias

Julio Salom Iglesias

Institut Nicolau Copèrnic
Anna Maria Viñas Gracia

Anna Maria Viñas Gracia

Escola Nostra Llar

Tecnologies Emprades

Chrome

Paraules Clau

TAC
georeferenciar
projecte
refugiats

Observacions

No disponible...

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari