Experiència de treball amb Chromebooks a Cicle Superior

febrer de 2017 Escola La Vila
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquest curs hem començat a treballar a l'escola La Vila (Palamós) amb els Chromebooks, que són uns ordinadors portàtils que treballen amb el sistema operatiu Google Chrome OS. La característica principal és que treballen "al núvol" i que funcionen amb aplicacions que es descarreguen des del Chrome Web Store. A continuació es presenta la proposta didàctica d'aula "Malalties que afecten l'aparell locomotor" per a Cicle Superior que s'ha treballat amb Chromebooks. Aquesta proposta l'ha presentat l'escola al concurs Mobile Learning Awards 2017.

Objectius

 • 1.- Conèixer algunes malalties de l’aparell locomotor a partir de l’interès de l’alumne.
 • 2.- Aprendre nous continguts mitjançant la recerca activa d’informació.
 • 3.- Fomentar l’autonomia de l’alumnat.
 • 4.- Afavorir la competència digital a través de l’ús de diferents eines i recursos.
 • 5.- Valorar el treball propi i el dels altres companys.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Sessió 1 (1 hora aprox): Presentació del projecte a nivell d’aula - Explicació al grup classe sobre l’aparell locomotor (coneixements previs). - Audiovisual per presentar projecte. - Continguts compartits al drive dels alumnes.
 2. Sessió 2 (1 hora aprox): Treball en petit grup de 4 ó 5 alumnes. - Repartiment de grups i tasques de cada membre del grup. -Tria d’una malaltia de l’aparell locomotor per grup.
 3. Sessió 3 (1:30 hores aprox): Treball en petit grup de 4 ó 5 alumnes. - Treball de recerca sobre la malaltia escollida. - Elaboració d’un escrit. - Presentació de la informació.
 4. Sessió 4 (1 hora aprox): Treball en petit grup de 4 ó 5 alumnes. - Continuar amb el treball de la sessió 3. -Conforme van acabant els alumnes preparen l’exposició oral.
 5. Sessió 5 (1 hora aprox): Treball en petit grup de 4 ó 5 alumnes. - Preparació de l’exposició oral.
 6. Sessió 6 (1:30 hores aprox): Exposició del projecte de cada grup per tota la classe. - Exposició de les presentacions dels grups.
 7. Sessió 7 (1 hora aprox): Treball individual. - Formulari de google amb qüestions claus que els alumnes han de saber sobre l’aparell locomotor. -Formulari d’autoavaluació de l’alumne.
 8. Sessió 8 (1 hora aprox): Grup classe (cloenda) - Es comenta com anat el projecte. -Valoracions generals. -Aspectes a millorar o a tenir en compte de cares al proper treball. -Projecció de les fotografies dels diferents grups.

Autors

Roser Espelt Limonge

Roser Espelt Limonge

Escola La Vila
Mercè Vilà Collado

Mercè Vilà Collado

Escola la Vila (Palamós)

Tecnologies Emprades

iOS,Chrome

Paraules Clau

Chromebook
Aparell locomotor

Observacions

En quant a la Metodologia: - L’alumne és part activa del procés: esdevé investigador, reflexiona i és crític amb la informació que obté per diferents vies. També ha de ser respectuós amb el treball dels companys. - L’agrupament, generalment es fa en grups de 4 ó 5 nens. A través d’aquest treball es fomenta l’autonomia de cada membre del grup i l’aprenentatge cooperatiu. - Atenció a la diversitat mitjançant el treball per projectes, ja que s’adapta als diferents ritmes d’aprenentatges dels alumnes. En quant a l'avaluació: - S’utilitzen diferents eines d’avaluació: observació directa, rúbriques, formularis de google exposició oral, treball escrit... - L’avaluació es duu a terme tenint en compte: avaluació diagnòstica, participativa, continuada i autoavaluació.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari