Proposta creada per participants de l'equip numero 2 durant la sessió Edu_Hack 2016

Canvia el canvi


0 Comentaris
Àrees / Matèries
Diverses matèries
Metodologia(s)
Treball per projectes
Treball per projectes

Descripció general

Treball per projectes que parteix de la pregunta: "Quins efectes té i tindrà el canvi climàtic sobre el nostre entorn proper (poble, barri, ...)?". Pretén sensibilitzar l'alumnat i implicar-los com a ciutadans responsables. L'objectiu del projecte és crear un esdeveniment local on exposar les conseqüències i les mesures de contenció treballades per cada equip. Per fer-ho es realitzarà una investigació i una recerca de dades, una prospecció de futur (mitjançant simulacions i realitat augmentada) i el disseny i difusió d'una campanya de crowdfunding buscant projecció mediàtica per vies digitals (audiovisuals, xarxes socials, etc.).

Objectius d'aprenentatge

 • Desenvolupar habilitats comunicatives Treballar en equip
 • Abandonar zona de confort Fomentar valors cívics i ètics
 • Adquirir la competència científica (mètode científic) Estimular la creativitat per donar solució a un problema real (originalitat i disrupció)
 • Interrelacionar coneixements de diferents àrees (transversalitat) Gestió de les emocions (conéixer, controlar i provocar emocions)
 • Superar de la vergonya (habilitats socials)

Seqüenciació

 1. 1 - Presentar el projecte i la pregunta.
 2. 2 - Definició i organització dels grups de treball.
 3. 3 - Pluja d'idees sobre possibles respostes en base als coneixements previs.
 4. 4 - Investigació per trobar respostes sobre la pregunta: + Selecció informació + Observació de l'entorn en el que viuen. + Preguntar medi ambient, ajuntaments, ... + Experts venen a l'escola, pares.
 5. 5 - Anàlisi i prospecció de dades.
 6. 6 - Elecció del tema que s'especialitzarà cada grup.
 7. 7 - Simulació del què passarà en el futur.
 8. 8 - Propostes de millora i sensibilització.

Innovació

- Per la metodologia - Interdisciplinar - Projecte al nostre entorn proper - Intervenció a la vida real. - Dissenyen i executen un esdeveniment. - Crowdfunding. Finançament. - Optimització de la tecnologia (vídeo, realitat augmentada, xarxes socials, ...)

Avaluació

Rúbriques del procés Rúbriques de l'esdeveniment

Gestió de l'alula

Escola oberta a l'entorn: sortim i entren. Espai d'aula oberta (LAB) adaptada per treballar en grup. Tota l'escola és l'aula.

Participants

José C. Altava

José C. Altava

Escola Montsagre
Clara Borràs

Clara Borràs

La mandarina de Newton
Cristina Búcar

Cristina Búcar

Activitum
Pep Prat

Pep Prat

Escola Pia Santa Anna - Mataró
Xavier Pujol

Xavier Pujol

Escola Pia Santa Anna - Mataró

Competències

Transversalitat
Treball en equip
Integració de grup
Família
Gestió de les emocions
Creativitat
Originalitat
Disrupció
Valors
Abandonar zona comfort
Competència científica
Emprenedoria

Tecnologia & Recursos

Generar, compartir, analitzar dades: app gather, smart citizen
Generar material audiovisual (càmeres, gravadores, edició vídeo i imatge)
Simulació conseqüències amb realitat augmentada geolocalitzada.
Projecció mediàtica exterior (xarxes socials)
Plataforma Crowdfunding (www.migranodearena.org)
Dispositius mòbils
Software per tunejar imatges (Paint, lightroom, etc.)

Observacions / extres

- Un possible esdeveniment podria ser quelcom tipus TEDx on hi hagi un temps límit (7 min) perquè els alumnes exposin les conseqüències i les mesures amb l'objectiu d'implicar entitats locals (esdeveniment obert a la zona). - Mitjançant la realitat augmentada geolocalitzada fan intervencions al seu entorn per fer evident les conseqüències pel canvi climàtic (mostrar un espai però amb l'aspecte del futur). - Si hi ha l'ocasió, es pot presentar el projecte a un concurs de Smart Cities. IMPORTANT: en la pluja d'idees obrir la ment als alumnes demanant també efectes positius.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari