Profile image
Cons. de Música de Tarragona Tarragona
NIVELL EDUCATIU

Ensenyaments artístics i ensenyaments esportius

ESPECIALITAT

Música

INTERES PRINCIPAL

Música (edició)

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Joaquim encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Joaquim Subirats Castell

  

Quadern del Professor Additio

8,8

Additio és un quadern de notes per a professors que permet gestionar el dia a dia de les classes sense necessitat de connexió a Internet. El professor pot crear quaderns de notes, realitzar càlculs de mitjanes de forma senzilla, gestionar l’assistència dels alumnes i realitzar la teva planificació de cada classe de forma diària o setmanal.

Metronome Beats

8

Un metrònom interactiu dissenyat per a marcar el ritme. El podem utilitzar tant per a música com per activitats físiques.

Experiències publicades per Joaquim Subirats Castell

  

Llistes creades per Joaquim Subirats Castell