Profile image
Escola Garigot Sitges
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Tutoria

INTERES PRINCIPAL

Contes

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Sóc tutora de Cicle Inicial a l'Escola Garigot de Castelldefels.

Valoracions associades a Gemma Silvestre Castejon

  

Verbalizer Lite - Video Maker

6,8

Verbalizer Lite is a free video maker that lets you create hilarious lip flip videos that you can later share with friends.Choose any face - photos of your friends, pets, creepy animals, politicians or any celebrity you can think of - and record your video by planting your face or mouth over it and make them jibber something they´d never say! To make videos even funnier, we’ve also added a voice pitch selection, so you can sound like a chipmunk or like a ghost.Make a ranting lunatic out of a shy friend or exact revenge on your ex for leaving you by making him or her say things they would have never said. Once you’re done recording, share the video with everyone and share the laughter!FEATURESAnimate any image: Gallery, Camera or from the Web, all from within the app!Move and resize the image to cover your recording screenChange your voice for hilarious results: Helium, Normal and Deep voice effectsCustomize the size and blend of the cutoutChoose between Normal and Low quality video outputShare your videos with the world!AWESOME VIDEOS IDEAS-Make your friends talk dirty-Make your pets admit guilt-Make fruits talk like the popular annoying orange-Make celebrities say hilarious things-Make fun of your politicians-Make your body parts talk-Create hilarious holiday greetingsSIMPLE INSTRUCTIONS1. Choose any face you want!2. Cut out the part you want to record over and add voice effects.3. Record your video and share the laughs with friends.Verbalizer is a funny application made for entertainment purposes only.TIPSTested and working on: Samsung Glaxy S3/4/5, Nexus 4/5/7/10, HTC One M7, Sony Xperia Z/2If your video rendering is stuck at 9.5% or 95%. close the app and record again, it should work. If it can´t play the video results, it means your device is not compatible.Special thanks to Viorel Sima (http://www.viorelsima.com/) for the model images. Online search images may be subject to copyright.Verbalizador Lite és un creador de vídeo gratuït que et permet crear vídeos Flip llavi hilarants que posteriorment pot compartir amb amics.Trieu qualsevol cara - les fotos dels teus amics, mascotes, animals esgarrifoses, els polítics o qualsevol celebritat que es pugui imaginar - i gravar el vídeo amb la plantació de la cara o la boca sobre ella i fer que jibber cosa que mai diria! Per fer vídeos encara més divertit, també hem afegit una selecció de to de veu, de manera que pot semblar un esquirol o com un fantasma.Fer un cap llunàtic despotricar d´un amic tímid o venjar-se de la seva ex per a vostè deixant pel que ell o ella diu coses que mai haurien dit. Un cop hagi acabat de gravar, compartir el vídeo amb tothom i compartir el riure!CARACTERÍSTIQUESAnime qualsevol imatge: Galeria, Cambra o des de la web, tot des de dins de l´aplicació!Moure i canviar la mida de la imatge que cobreixi la seva pantalla d´enregistramentCanvieu la seva veu per a resultats hilarants: Heli, normal i efectes de veu profundaPersonalitzar la mida i barreja de la retalladaTrieu entre Normal i sortida de vídeo de baixa qualitatComparteix els teus vídeos amb el món!Videos impressionants IDEES-Fer Teus amics parlar brut-Fer Seves mascotes admeten culpabilitatFruites -Fer parlen com la taronja molesta populars-Fer Celebritats diuen coses hilarants-Fer Diversió dels seus polítics-Fer Parlen parts del seu cosCrear Felicitacions hilarantsINSTRUCCIONS SIMPLES1. Trieu qualsevol cara que vulguis!2. Retalla la part que desitgi gravar i afegir efectes de veu.3. Enregistreu el vídeo i compartir les rialles amb els amics.Verbalizador és una divertida aplicació feta per a fins d´entreteniment. CONSELLS Provat i de treball a: Samsung Glaxy S3 / 4/5, Nexus 4/5/7/10, HTC 1 M7, Sony Xperia Z / 2Si el processament de vídeo s´ha quedat encallat en el 9,5% o el 95%. tancar l´aplicació i gravar de nou, hauria de funcionar. Si no pot reproduir els resultats de vídeo, significa que el dispositiu no és compatible. Un agraïment especial a Viorel Sima (http://www.viorelsima.com/) per a les imatges de models. Imatges de la recerca en línia poden estar subjectes a drets d´autor.

Experiències publicades per Gemma Silvestre Castejon

  

Llistes creades per Gemma Silvestre Castejon