Profile image
Area TAC del Departament d'Ensenyament Vic
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Tecnologia

INTERES PRINCIPAL

Robòtica

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Eva encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Eva Trepat

  

Quadern del Professor Additio

9

Additio és un quadern de notes per a professors que permet gestionar el dia a dia de les classes sense necessitat de connexió a Internet. El professor pot crear quaderns de notes, realitzar càlculs de mitjanes de forma senzilla, gestionar l’assistència dels alumnes i realitzar la teva planificació de cada classe de forma diària o setmanal.

Experiències publicades per Eva Trepat

  

Llistes creades per Eva Trepat