Profile image
CREDA Lleida
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Comunicació i llenguatge

INTERES PRINCIPAL

Expressió oral

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Educació infantil Educació secundària obligatòria Cicles formatius de formació professional

Interessos generals

La meva bio

Anna encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Anna Fontelles Terrés

  

Experiències publicades per Anna Fontelles Terrés

  

Llistes creades per Anna Fontelles Terrés