Profile image
Institut Jaume Huguet TARRAGONA
SEGUEIX
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Tecnologia

INTERES PRINCIPAL

Programació

Matèries d'especialització

Tecnologia

Nivells educatius

Batxillerat

Interessos generals

La meva bio

.

Valoracions associades a Adrià Francesc Delgado Sugrañes

  

Blynk - Arduino, ESP8266, RPi

9,5

Control Arduino, ESP8266, ESP-12, NodeMCU, Particle Photon, Raspberry Pi and other microcomputers with the smartphone over the Internet. Bluetooth and Bluetooth Low Energy support.Create beautiful interfaces with widgets like buttons, knobs, graphs, displays and many more!Start in 5 minutes:http://www.blynk.cc/getting-startedIf you have any questions, ask on our forum:http://community.blynk.ccYou can even share your project with friends and other makers by simply sending them the link. Use our Blynk Cloud or deploy your own Blynk Server in a minute and have full privacy and control in your hands.Supported boards and shields:• ESP8266• ESP32• NodeMCU• Arduino Uno• Arduino Mega• Arduino Nano • Arduino Mini• Arduino YÚN (Bridge) • Arduino Due• Arduino 101• Raspberry Pi• Particle Core (ex Spark Core)• Particle Photon• SparkFun Blynk Board• TinyDuino (CC3000)• Wicked WildFire (CC3000)Shields and connections:• USB, connected to your laptop or desktop computer (no shield required!)• Ethernet shield (W5100)• Adafruit CC3000 WiFi• Official Arduino WiFi shield• ENC28J60• HC-05, HC-06, HC-08, HM-10, etc.And much much more...Control d´Arduino, ESP8266, ESP-12, NodeMCU, partícules de fotons, Gerd Pi i altres microordinadors amb el telèfon intel·ligent a través d´Internet. suport per Bluetooth i Bluetooth Low Energy.Crear belles interfícies amb els ginys com botons, perillós, gràfics, pantalles i molts més!Començarà dins de 5 minuts:http://www.blynk.cc/getting-startedSi vostè té alguna pregunta, pregunta al nostre fòrum:http://community.blynk.ccFins i tot pot compartir el seu projecte amb amics i altres fabricants simplement enviar-los el enllaç.Utilitzi el nostre Núvol Blynk o implementar el seu propi servidor Blynk en un minut i tenen completa privacitat i control a les mans. taulers i escuts suportats:• ESP8266• ESP32• NodeMCU• Arduino Un• Arduino Mega• Arduino Nano• Arduino Mini• Arduino Yun (Pont)• A causa Arduino• Arduino 101• Gerd Pi• Nucli de partícules (ex Spark Core)• Partícules de fotons• Junta Blynk Sparkfun• TinyDuino (CC3000)• entremaliada Wildfire (CC3000) Shields i connexions:• USB, connectat al seu ordinador portàtil o de sobretaula (sense blindatge requerit!)• Protector d´Ethernet (W5100)• Wi-Fi CC3000 Adafruit• escut oficial d´Arduino WiFi• ENC28J60• HC-05, HC-06, HC-08, HM-10, etc.I molt, molt més ...

Experiències publicades per Adrià Francesc Delgado Sugrañes

  
Experiència participant MLA 2018
INTERNET DE LES COSES AMB BLYNK

INTERNET DE LES COSES AMB BLYNK

Llistes creades per Adrià Francesc Delgado Sugrañes