Profile image
Institut Jaume Huguet TARRAGONA
SEGUEIX
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Tecnologia

INTERES PRINCIPAL

Programació

Matèries d'especialització

Tecnologia

Nivells educatius

Batxillerat

Interessos generals

La meva bio

.

Valoracions associades a Adrià Francesc Delgado Sugrañes

  

Blynk - Arduino, ESP8266, RPi

9,5

Aquesta app permet controlar microordinadors Arduino, ESP8266, ESP-12, NodeMCU, Particle Photon i Raspberry Pi mitjançant la connexió a Internet del telèfon mòbil o amb Bluetooth. Permet crear interfícies amb botons, manetes, gràfiques i altres elements. Els projectes poden ser compartits molt fàcilment.

Experiències publicades per Adrià Francesc Delgado Sugrañes

  
Experiència participant MLA 2018
INTERNET DE LES COSES AMB BLYNK

INTERNET DE LES COSES AMB BLYNK

Llistes creades per Adrià Francesc Delgado Sugrañes