Marker: Screen capture tool for professionals

**NEW**: Entire page capture: perfect for long pages where scrolling is necessary **NEW**: Desktop...

8,5
1 Ava.
-- Exp.

1 App

Print Friendly & PDF

Save Paper and Ink When You Print Print Friendly removes ads, navigation and junk before your print....

9
1 Ava.
-- Exp.

Drag: To-Do & Task List

Transform your Gmail into organized Task Lists. Drag’s free Task List app turns your inbox into a...

8,3
1 Ava.
-- Exp.

3 Apps

Quizizz Student

Entorn de joc de l'aplicació Quizizz que permet ingressar un codi per accedir als qüestionaris creats...

9,3
1 Ava.
-- Exp.

Quizizz Teacher

Entorn d'edició de l'aplicació de preguntes i respostes Quizizz. El docent o administrador té accés a...

9,3
1 Ava.
-- Exp.

Textcraft

Aplicació en línia per crear títols i texts breus amb tipografies vistoses a l'estil retro,...

8,3
1 Ava.
-- Exp.

TiltShiftMaker

Aplicació en línia per aplicar l'efecte tilt-shift (desenfocament per crear miniatures) a les teves...

8
1 Ava.
-- Exp.

2 Apps

Word Booster

App dirigida a professors d'anglès que permet generar qüestionaris i llistes de vocabulari a partir...

9,3
1 Ava.
-- Exp.

Math Arcade Games

Joc de matemàtiques a l'estil dels videojocs clàssics de naus espacials per treballar les operacions...

8,5
1 Ava.
-- Exp.

Texmage

Eina per crear targetes virtuals amb imatge i text; captura arxius d'imatge de la web i permet afegir...

8,5
1 Ava.
-- Exp.

Drillster

Drillster és una aplicació de caràcter formatiu que permet configurar el treball d'una sèrie de...

7,8
1 Ava.
-- Exp.

Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder

Nimbus és una extensió per captuar imatges i enregistrar vídeos directament de la pantalla de...

8,8
1 Ava.
-- Exp.